Performans Koçluğu Nedir?

Performans Koçluğu nedir? 

Organizasyonlar, takımlar yada bireyler kendi yetenek ve performanslarını arttırma arzusunda olsalar da temel performans standartları başkaları tarafından oluşturulur (T. Moran, 2018). Örneğin; bir atlet ‘in oyunun kurallarını bilmeden yada kurallara göre oyunu tecrübe etmeden performansını arttırması veya yeteneğini geliştirmesi düşünülemez yada bir aktör izleyicinin tepkisinin farkına varmadan rolünün gerektirdiği performansı da geliştiremez. Tam da bu noktada Performans Koçluğu, orijinal ve ortak bilinirliğiyle; bireyi bir görevi nasıl gerçekleştireceğini veya daha iyi nasıl yapmayı öğrenmesi konusunda  arzuladığı hedefe ulaşması için asiste eder.

Geleneksel yapıdan, gelişim odaklı yaklaşıma: yönetmeyi bırak, koçluk yap.

Neden kendi koçun olmalısın?

Çalıştığın şirketlerde işveren tarafından performans değerlendirme sistemine tabii tutulmak ve değerlendirme sonuçlarına göre eğitim talep etmek çalışan performansını arttırmak ve şirkete kazandırmak için en iyi yol gibi görülebilir.

Buna rağmen, bu yol en iyi performans için olgunlaşmış, gelişmiş ve katma değer sağlayan bir iş gücü için yeterli değildir. Şirketin dış kaynaklı belirlediği toplu eğitimler her zaman her kademeden her çalışan için uygun bir eşleşme olmayabilir. Eğitim, şirket hedefleri ve bireysel hedefler göz önünde bulundurulduğunda spesifik problemlerden bağımsız belli bir odak üzerinde şirket hedefleriyle örtüşen ancak çalışanların öz kaynakları ve beklentileriyle karşı karşıya kalan bir durum da doğurabilir.

Koçlukta da belirttiğimiz gibi ‘one size not fit for all’ yani; bir yöntem ya da bir uygulamanın doğru olduğu herkes için uygun olacağı ve aynı etkiyi yaratacağı anlamına gelmez. Bu nedenle şirket hedeflerini gerçekleştirmek ve çalışan refahını dolayısıyla performansını arttırmak için bireylerin temel yetkinlikleri, yetenekleri ve öz kaynakları göz önünde tutularak sosyal ve profesyonel hayatında öz çevresiyle nasıl etkileşim içinde olmasını işaret eden eğitim alternatifleri sunulmalıdır.

Benimsediğimiz yeni yol…

Performans koçluğu bu anlamda çalışan ve şirket hedeflerini temel alan yaklaşımıyla yeni bir bakış açısı ve yaklaşım sunmaktadır. Uygulamalı ve İş üstü eğitim ve bilgiye dayalı çalışan bilinci oluşturmak kuşkusuz işverenin arzuladığı bir iş ortamı ve yönetim alanı inşa edecektir.

Bir şirketin başarısını kural koyucular tarafından belirlenen hedeflerin uygulamaya geçirilmesi ve performans gösteren çalışanların koyulan hedeflere yönelik pratikleriyle ölçmek kaçınılmazdır.

Buna örnek olarak, 100 metre koşuda rekor 9.72 saniye ise yarışmacının bu rekorun ötesine geçmesi için öncelikli olarak koyulmuş kuralları gözden geçirmesi, içselleştirmesi ve sonrasında bireysel bir hedef belirleyerek  performansını yani öz kaynaklarını şekillendirmesi gerekecektir.

Bir şirket içinse sonuçlar önemlidir. Karlılık, satış raporları, ciro… Performans koçluğu bu sistemi destekleyen ve çalışan pratiklerini tetikleyen yeni bir öğrenme şeklidir. Bu yeni öğrenme şekli bir çok satış stratejileriyle sunulan eğitimlerin ötesinde profesyonel hayatta başvurulan ve uygulanabilir bir yöntem geliştiren tam bir performans ortamı yaratan güçlü bir felsefedir. Performans koçluğunun temelinde tam bir öğrenme dinamiği, full potansiyelini ortaya koyma, güçlü kişilik özelliklerinin farkına varma- geliştirme ve bununla beraber kendi performansını kişinin kendisinin bulacağı anahtarı eline teslim etmekten geçer.

Öyleyse…

Koçluk, şirket içinde yer alan farklı birimlerin kendi yoğun iş yüklerinin yanı sıra gündeme almak zorunda hissettikleri bir disiplin olmaktan çıkıp her bir bireyin benimsediği bir yöntem haline geldiğinde,

Çalışan gelişimini arttıran,

Kendinden emin, güçlü yönlerinin farkında olan,

Kendi yeteneklerini ve yetkinliklerini paylaşan, sinerji yaratan,

İşverenin de muazzam bir getiri elde ettiği, şirket kültürünü destekleyen ve şekillendiren Performans koçluğunun etkin ve nitelikli sonuçlarını eline alır.

Performans Koçluğu Şeması
Performans Koçluğu Şeması

Öncelikle ne yapmalı…

İyi ilişki kurmak her etkileşim için kaçınılmaz ve  evrensel bir gerekliliktir. İşçi- işveren, Yönetici-uzman, belki de patron-stajyer… Kısaca çalışanlarla iyi ilişkiler kurun.

Performans koçluğu ilişkileri için sahip olduğunuz öz kaynakları gözden geçirin ve bu bileşenleri günlük hayatınızda kullanmak üzere uygulayın.

  1. Korkudan kurtulma
  2. İletişim
  3. Etkileşim
  4. Kişiliklere Saygı
  5. Bireysel Katılım
  6. Güven
  7. Dürüstlük
  8. Öz saygı
  9. Kişisel ve mesleki gelişim

Bilgi Paylaşımı

Yöneticiler çalışanlarının performans ve verimliliklerinden sorumludur. Bu nedenle yönetici kademesinde yer alan çalışanların sorumlu oldukları alan çerçevesinde bilgi sahibi olmaları çalışanların iş alanına ve hedeflerine yönelik ‘anlamlı’ ve ‘gerekli’ buldukları bilgileri paylaşması etkileşimde saygıyı da beraberinde getirecektir. ‘Anlamlı’ dememin sebebi çalışanınızın hedeflerini destekleyecek bilgi paylaşımı olması, ‘gerekli’ dememin sebebi ise gereğinden fazla yada ilgisiz bir bilgi her zaman unutulmaya mahkumdur. Unutmayın zamanınız değerli!

Dünyayı keşfedenlerin bizden öncekiler olduğunu kabul edelim

Çağımızın tartışmaya açık temel konusu kuşkusuz herkesin her bilgiyi biliyor olması. Bunun bir getirisi de tüm bu bilgilerin nereden ve nasıl geldiğiyle ilgili her birimizin konu özelinde ve uzmanlığında en azından bir fikrimiz yada duyumumuzun olmasıdır. Yöneticiler için, sizler kuşkusuz geldiğiniz kademelere bilginiz ve yarattığınız farkla konumlandırıldınız. Bu doğru, çalışanlarınızın ortaya koydukları performansları eleştirmekten, teknik bir bilgiyi dünyayı ilk siz keşfetmişsiniz gibi yaklaşmaktan kurtulun. Bilginiz varsa gerekli gördüklerinizi paylaşmanızı önermiştim. Bunun da ötesinde çalışanlarınızı düşünmeye ve kendi olasılıklarını bulmaya teşvik edin. Tahmin edersiniz ki bu aşamada eleştiri yada yargılamaya yer yok!

Değerli vaktinizi paylaşın

Bir çalışanın iş süreçlerinde önem verdiği temel davranış şekli yöneticisinin ilgisi, performansını takip etmesi, gelişim alanları hakkında bilgi sahibi olması ve bu yolda çalışanını desteklemesidir. İletişim kurduğunuzda vücut pencerelerinizi çalışanınıza açın. Etkin bir dinleyici olun. İletişim %80 dinlemek %20 konuşmaktır. Anlattıklarınızın anlaşıldığından emin olun. Soru sorun, sorgulanmaya izin verin. Unutmayın bir soru zihni açarken bir söylem zihni kapatır. Kendi yollarını bulmaları için pusulaları çalışanların eline teslim eden siz olun. Kendi iletişim taktiklerinizi ve prensiplerinizi yaygınlaştırın. Bunun için dönüt, özetleme, yada yansıtma tekniklerini kullanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Soruların içinden performans koçluğu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Performans Koçluğu Kitap ÖnerisiPerformans Koçluğu Hakkında Kitap Önerisi

The Complete Handbook of Coaching kitabında koçluk disiplinine ait her bilgiye ulaşabilirsiniz. Kitaba buradaki linkten ulaşabilirsiniz.