Koçluk Nedir?

Koçluk, danışan ve diğer paydaşlar için arzu edilen ve sürdürülebilir değişimi teşvik etmek için yapılandırılmış fayda sağlamayı amaç edinen odak etkileşim, uygun strateji, araç ve tekniklerin kullanılmasını içeren bir insani gelişim sürecidir (Bachkirova, Cox ve Clutterbuck, 2017). Bununla birlikte Rosinski’ye göre koçluk, bireylerin anlamlı ve önemli hedeflere ulaşma potansiyelinin serbest bırakılmasını kolaylaştırma sanatıdır (2003, s.4).

Koçluk kullanımı hayatımızın bir çok alanında yerleşik bir uygulamadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan şirketlerin bugün kendi bünyesinde çalışan bireyler ve ekiplerin potansiyelini ve performansını arttırmak için öncelikle iç kaynaklarla ve sonrasında ihtiyaç doğrultusunda dış kaynaklara başvurarak, günlük iş potansiyelleriyle yaşam biçimi ve yönetim bilinci geliştirmek için planladıkları bir disiplindir. Bunun yanı sıra bireyler de hayatlarının farklı alanlarında bireysel koçun desteğini ararlar. Bunun nedeni ise koçluk disiplini, performansı arttıran, bireylerin kendi güç ve yetkinliklerinin farkına varmalarını sağlayan özel ya da profesyonel hayatlarında arzuladıkları sonuçları elde etmek ve kişisel etkinliklerini optimize etmeleri için güçlü bir araç olarak kabul edilmektedir.

Koçluk disiplini geliştikçe, çeşitli müşteri gruplarında ve farklı iletişim mecralarında kullanılan daha geniş bağlamlarda farklı koçluk modelleri uygulanmaya başlanmıştır. Koçluk uygulayıcıları çeşitli mesleklerden ve çoğunlukla multidisipliner geçmişlerden gelmektedir. Örneğin, İnsan kaynakları departmanından gelen birinin kariyer koçu olması ya da Satış biriminde uzmanlaşmış birinin satış koçu olması veya bunların ötesinde lojistik, bankacılık, finans sektöründen gelen birinin koçluk disiplinine yönelmesi ve yaşam koçu olması gibi. Bu anlamda bu disipline yönelen uzmanlar da kendi geleneklerine paralel geliştirdikleri kavramları, fikirleri ve pratik araçları adapte ederek sürekli olarak alana yeni boyutlar kazandırıyorlar. Kimi zaman bu boyutlar faydalı olsa da bu disiplinin doğasına zarar veren yaklaşımları da görmek olağandır. Profesyonel ve bilgi temelli uygulanması gereken Koçluk disiplini için bu farklılıkların getirisiyle koçların hedef ve amaçları benzer olsa da, koçluk felsefeleri, pratikleri ve uygulamaları çok az ortak olan koçlarla tanışmak mümkündür.

 

Koçluğun farklı disiplinlerde entelektüel kökenleri olan bir uygulama alanı olduğunun farkında olmak mesleği koç olanlar ve koçluk desteği alan potansiyel müşteriler için önemlidir. Varoluşsal ve fenomonolojik felsefe, kişisel ve örgütsel gelişim, öğrenme teorisi, pozitif psikoloji bunlardan sadece birkaçıdır. Bu çeşitlilik anlamlı etkileşim ve karşılıklı zengin öğrenim için heyecan verici fırsatlar yaratır ancak özellikle sahada rol alan bilinçsiz girişimciler ve koçluk kullanıcıları için karışıklık potansiyeli de vardır.

Bu nedenle eğitimli ve geçmiş tecrübelerinden emin olduğunuz koçlarla çalışmak beklentilerinizi karşılayacak ve işinizi kolaylaştıracaktır.

3 thoughts on “Koçluk Nedir?”

  1. Geri bildirim: Etkili Koçluk Yaklaşımı için 9 Temel Prensip – Sevde İsteyin

  2. Geri bildirim: İlişki Koçluğunda Farkındalık ve Değişim | Sevde İsteyin

  3. Geri bildirim: ŞİRKETİNE NE KADARLIK KOÇLUK KÜLTÜRÜ İSTİYORSUN? | Sevde İsteyin

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir